• Nghiên cứu cấu trúc và chức năng của quần xã vi tảo và vi sinh vật trong các hệ sinh thái.
 • Nghiên cứu sản xuất các chế phẩm vi sinh vật phục vụ cho xử lý ô nhiễm môi trường.
 • Nghiên cứu và phát triển công nghệ sinh học xử lý nước thải, chất thải rắn, khí thải.
 • Nghiên cứu xây dựng phương pháp phân tích mẫu môi trường, sinh vật và thực phẩm.
 •  Nghiên cứu phương pháp phân tích độc chất môi trường phục vụ đánh giárủi ro môi trường đối với con người và hệ sinh thái.
 • Nghiên cứu cải tiến, chế tạo các trang thiết bị phân tích môi trường.
 • Nghiên cứu công nghệ nguồn và lưới điện thông minh
 • Nghiên cứu công nghệ năng lượng mặt trời và tích hợp vào hệ thống năng lượng
 • Nghiên cứu công nghệ năng lượng gió và tích hợp vào hệ thống năng lượng
 • Nghiên cứu công nghệ lưu trữ năng lượng và nguồn điện linh hoạt
 • Nghiên cứu an ninh năng lượng và phát triển bền vững
 • Nghiên cứu hệ thống năng lượng thông minh tring công nghiệp, nông nghiệp
 • Nghiên cứu sử dụng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng.
 • Lập quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch khác.
 • Điều tra nghiên cứu, đánh giá và dự báo chất lượng môi trường.
 • Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp công nghệ thân thiện môi trường trong công tác quản lý, xử lý và quan trắc môi trường.
 • Ứng dụng các giải pháp công nghệ trong tuần hoàn chất thải, hướng tới phát thải ròng bằng không.

Nghiên cứu cơ sở khoa học và phát triển khoa học công nghệ tiên tiến trong:

 • Xử lý ô nhiễm hoá chất, vi sinh và mùi trong không khí bằng xúc tác quang hoá, dung dịch hoạt hoá điện hoá, vật liệu hấp thụ và vật liệu xúc tác mới.
 • Xử lý nước cấp cho sinh hoạt và nước thải sản xuất bằng các phương pháp Ozon hoá, phản ứng Fenton, SBR, MBR, lọc sinh học cải tiến, AAO kết hợp.
 • Xử lý chất thải rắn y tế, chất thải độc hại bằng phương pháp thiêu đốt, cacbon hoá, xử lý chất thải chăn nuôi bằng các hệ vi sinh thích hợp.
 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các vật liệu tiên tiến có tác dụng bảo đảm an toàn sinh học cho người và vật nuôi, xử lý ô nhiễm môi trường sản xuất và sinh hoạt, vật liệu hấp phụ ứng dụng lưu trữ các khí công nghiệp quan trọng, vật liệu nano ứng dụng trong nông nghiệp, vật liệu màng lọc ứng dụng trong xử lý môi trường và công nghệ thực phẩm.
 • Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các thiết bị màng trong xử lý môi trường và công nghệ thực phẩm, thiết bị khử trùng và khử mùi không khí ở các địa điểm chứa nước thải, chất thải rắn sản xuất và sinh hoạt.

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

                                         Hãy xem những tin tức mới nhất về Viện Khoa học công nghệ Năng Lượng & Môi Trường

TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Hãy xem những tin tức mới nhất về Viện Khoa học công nghệ Năng Lượng & Môi Trường

SẢN PHẨM – DỊCH VỤ KHCN NỔI BẬT

Sản phẩm - Dịch vụ KHCN nổi bật

Bài viết mới

TỔ CHỨC TIỀN THÂN

Theo Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ, Viện Khoa học năng lượng sẽ hợp nhất với Viện Công nghệ môi trường để thành Viện Khoa học Công nghệ năng lượng và môi trường, là viện khoa học cấp quốc gia trực thuộc Viện Hàn lâm, bắt đầu hoạt động từ 1/1/2024.

Viện Công nghệ môi trường
Viện Khoa học năng lượng
THÀNH TỰU PHÁT TRIỂN