Viện Công nghệ môi trường tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài cơ sở chọn lọc năm 2021

26/12/ 2023 199 lượt xem

Ngày 12 và 13/7/2022, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các đề tài cơ sở chọn lọc, đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ và cán bộ nữ năm 2021.

Các đề tài được nghiệm thu gồm có:

  1. Đề tài: Phân tích hàm lượng dư lượng thuốc bảo vệ thực vật gốc cúc (pyrethroid) trong hạt tiêu xanh giai đoạn thu hoạch trên thiết bị GC/MS/MS

Đơn vị: Trung tâm Công nghệ môi trường tại HCM

Chủ nhiệm: Ths. Lê Minh Tuấn

  1. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của dung dịch hoạt hóa điện hóa đến sự phát triển của một số loại rau thủy canh

Đơn vị: Phòng Công nghệ hóa lý môi trường

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

  1. Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng hệ fenton điện hóa sử dụng điện cực anot bằng vật liệu Ti/PbP2 để xử lý COD và độ màu trong nước rỉ rác.

Đơn vị: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển công nghệ màng

Chủ nhiệm: PGS.TS. Lê Thanh Sơn

  1. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo mô hình sinh học sử dụng chủng vi khuẩn lam có khả năng sinh hormon thực vật xử lý nước thải sinh hoạt.

Chủ nhiệm: CN. Nguyễn Thị Kiều Oanh

Thuộc chương trình: Đề tài hỗ trợ cán bộ trẻ

  1. Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của việc cố định vi khuẩn lam Spirulina platensis trên khối bọt polyurethane (PUF) đến khả năng xử lý kim loại kẽm trong môi trường nước

Chủ nhiệm: CN. Hoàng Thị Quỳnh

Thuộc chương trình: Đề tài hỗ trợ cán bộ nữ

Một số hình ảnh của Hội đồng:

    Phòng hỗ trợ nhân sự