Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN

26/12/ 2023 157 lượt xem

Ngày 29/9/2023, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài Độc lập trẻ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN “Nghiên cứu tích lũy và đánh giá rủi ro sinh thái đối với sinh vật đáy của các chất Polybrom Dimetyl ete trong trầm tích Hồ Tây, Hà Nội” mã số ĐLTE 00.05/22-23 do TS. Dương Thị Hạnh là chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 01/2022 đến tháng 12/2023.

Thành viên Hội đồng:

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên (Viện Công nghệ môi trường) – Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh (Viện Công nghệ môi trường) – Phó Chủ tịch Hội đồng

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ (Viện Công nghệ môi trường) – Phản biện 1

PGS.TS. Trần Mạnh Trí (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) – Phản biện 2

  1. Bùi Văn Hợi (Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, VAST) – Ủy viên
  2. Phan Quang Thăng (Viện Công nghệ môi trường) – Uỷ viên
  3. Nguyễn Thị Thu Trang – Ủy viên, Thư ký

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các phản biện, nhận xét những kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện.

Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại và khối lượng của sản phẩm khoa học công nghệ so với đăng ký trong thuyết minh phê duyệt. Các sản phẩm chính của đề tài đạt yêu cầu về chất lượng, được công bố trên các tạp chí uy tín, có ý nghĩa và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao.

Hội đồng đã thông qua 7/7 phiếu đánh giá với kết quả xếp loại Xuất sắc. Dự án đạt yêu cầu và đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp cao hơn.

Một số hình ảnh của buổi họp:

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự