Thanh niên Viện Công nghệ Môi trường & Môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn

25/12/ 2023 86 lượt xem

Chi đoàn tổ chức hoạt động làm sạch khuôn viên xung quanh Viện Công nghệ Môi trường & Môi trường hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn và Hướng đến Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện CNMT

Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát động và Hướng đến Lễ Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Viện CNMT, Chi đoàn VCNMT đã tổ chức hoạt động làm sạch khuôn viên xung quanh Viện, treo băng rôn khẩu hiệu và tuyên truyền cho cán bộ lao động tại Viện về Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn.

(Khuôn viên sau khi dọn sạch rác thải)

 

 

(Khuôn viên sau khi dọn sạch rác thải)

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự