THÔNG BÁO LẦN THỨ 2 HỘI THẢO HƯỚNG MÔI TRƯỜNG VÀ NĂNG LƯỢNG

04/06/ 2024 252 lượt xem

Ngày 09/4/2024, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường đã gửi Thông báo lần thứ 1 hội thảo Hướng Môi trường và Năng lượng với chủ đề: “Các giải pháp khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiên tiến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững” nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường thông báo lần 2 hội thảo với một số thông tin, cách thức và thời gian gửi bài tham dự hội thảo cụ thể như sau:

 1. TÊN HỘI THẢO

Các giải pháp khoa học công nghệ năng lượng và môi trường tiên tiến hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 1. MỤC ĐÍCH HỘI THẢO

Hội thảo nhằm trao đổi các vấn đề học thuật nghiên cứu, các giải pháp khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng và môi trường hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

 1. CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO

Các chủ đề chính gồm:

 • Kỹ thuật hiện đại trong giám sát, quan trắc, phân tích môi trường.
 • Công nghệ tiên tiến, vật liệu và chế phẩm sinh học mới trong xử lý ô nhiễm môi trường và năng lượng.
 • Giải pháp và thiết bị tiết kiệm năng lượng.
 • Giải pháp khoa học và định hướng phát triển công nghệ năng lượng và môi trường phục vụ phát triển nền kinh tế tuần hoàn.
 1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO

Thời gian: ngày 21 tháng 3 năm 2025.

Địa điểm: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Số 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

      5. CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG

Ngày 30/6/2024: Thời hạn cuối gửi tóm tắt bài báo (gửi qua E-mail của hội thảo: hoithaonlmt2025@gmail.com).

– Ngày 15/7/2024: Thông báo kết quả phản biện tóm tắt bài báo và thời gian gửi bài báo toàn văn.

– Ngày 15/10/2024: Thời hạn cuối gửi bài báo toàn văn (gửi trực tuyến trên website của Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry và Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology).

Ngày 15/11/2024: Thông báo kết quả phản biện.

Ngày 01/12/2024: Hạn cuối nộp bài báo đã chỉnh sửa.

Ngày 21/3/2025:  Hội thảo.

Lưu ý:

Tháng 01 đến tháng 3 năm 2025: Xuất bản số đặc biệt của Hội thảo trên Tạp chí Vietnam Journal of Chemistry (online có thể sẽ sớm hơn, tùy thuộc vào thời gian bài được chấp nhận).

– Đối với bài gửi đăng trên Tạp chí Vietnam Journal of Science and Technology: Bài sẽ được đăng trên số thường niên của tạp chí.

     6. LIÊN HỆ

 • E-mail hội thảo: hoithaonlmt2025@gmail.com.
 • Hotline Tổ thư ký: 0948.022.568 – TS. Dương Thị Hạnh/ 879.763 – TS. Phạm Thị Minh Hạnh.
 • Địa chỉ: Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Chi tiết xin mời xem trong file đính kèm./.

0604_THONG BAO LAN 2

Bài viết cùng chủ đề:

  Phòng hỗ trợ nhân sự