Seminar khoa học do TS. KIYOSHI IMAMURA đại học Osaka Metropolitan University tổ chức tại Viện Công nghệ môi trường.

20/07/ 2022 122 lượt xem

Ngày 20/07/2022, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức buổi Seminar khoa học do TS. KIYOSHI IMAMURA đại học Osaka Metropolitan University, Nhật Bản với nội dung “Các phương pháp xử lý mẫu và phân tích chất hữu cơ trên thiết bị GC/HRMS”.

Tham dự buổi đón tiếp có TS. Phan Quang Thăng, Trưởng phòng phần tích độc chất môi trường, Ths Vũ Văn Tú, Phụ trách phòng phần tích chất lượng môi trường, TS. Dương Thị Hạnh – Phó Trưởng phòng Quản lý tổng hợp. Cùng các cán bộ nghiên cứu cùng lĩnh vực trong và ngoài Viện công nghệ môi trường.

Trong bài trình bày của mình TS Imamura đã nêu bật một số kỹ thuật xử lý mẫu gồm tách chiết và làm sạch các loại nền mẫu khác nhau để phân tích định lượng các chất hữu cơ trên hệ thiết bị sắc ký khí khối phổ GC/MS và hệ thống sắc ký khí phân giải cao GC/HRMS đặc biệt là phần tích Dioxin/Furan.

Một số thông tin về luật, quy định về quản lý, phân tích và báo cáo nồng độ các chất ô nhiễm POPs của Nhật bản cũng được đề cập trong buổi hội thảo.

Một số phương mới để tách chiết, làm sạch mẫu trong phân tích các chất hữu cơ được cũng đề cập và được các cán bộ tham gia trao đổi thảo luận sôi nổi.

Imamura cũng cảm ơn Ban lãnh đạo Viện, các phòng chuyên môn đã tạo điều kiện để có thể tổ chức buổi gặp gỡ trao đổi học thuật sau thời gian dài bị gián đoạn do dịch COVID-19 và hy vọng sẽ có nhiều buổi Seminar học thuật chuyên sâu trong thời gian tới.
Một số hình ảnh của buổi Seminar:

Seminar khoa học

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự