Khoa Công nghệ môi trường tổ chức Hội đồng đánh giá các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan cho NCS. Huỳnh Thị Ngọc Hân

25/12/ 2023 161 lượt xem

quan và 03 chuyên đề trong chương trình đào tạo tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân.

Tham gia Hội đồng đánh giá có: GS.TS. Trịnh Văn Tuyên (Chủ tịch Hội đồng); PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh (Uỷ viên) và TS. Đặng Thị Thơm (Ủy viên, Thư ký).

Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân đã trình bày:

Tiểu luận tổng quan “Tổng quan về vi nhựa trong môi trường nước sông Sài Gòn – Đồng Nai”

Chuyên đề 1: “Tổng quan sự tích tụ vi nhựa trong môi trường nước mặt sông Sài Gòn – Đồng Nai của khu vực khảo sát”

Chuyên đề 2: “Khảo sát hiện trạng ô nhiễm vi nhựa trong nước thải”

Chuyên đề 3: “Mối quan hệ giữa thành phần vi nhựa và xu hướng ảnh hưởng của vi nhựa cũng như các thông số liên quan đến chất lượng nước sông Sài Gòn – Đồng Nai”

Tiểu luận tổng quan và ba chuyên đề luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân nhận được nhiều góp ý, trao đổi từ các thầy cô trong Hội đồng đánh giá và các giảng viên tham dự.

Nghiên cứu sinh Huỳnh Thị Ngọc Hân cảm ơn những ý kiến của các thành viên trong Hội đồng và sẽ tiếp thu, chỉnh sửa, để hoàn thiện luận án tiến sĩ.

Một số hình ảnh của Hội đồng:

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự