Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông

26/12/ 2023 234 lượt xem

Ngày 15/02/2023, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nano trong canh tác cây bơ tại tỉnh Đắk Nông” do ThS. Đoàn Quang Hà là chủ nhiệm.

Thành viên Hội đồng:

GS.TS. Nguyễn Thị Huệ (Viện Công nghệ môi trường) – Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Minh Phương (Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) – Phản biện 1

  1. Phan Thị Hồng Thảo (Viện Công nghệ sinh học) – Phản biện 2

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh (Viện Công nghệ môi trường) – Ủy viên

  1. Trịnh Thu Hà (Viện Hoá học) – Ủy viên
  2. Nguyễn Đình Chiến (Viện Công nghệ môi trường) – Uỷ viên

TS.Dương Thị Hạnh – Ủy viên, Thư ký

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các phản biện, nhận xét những kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện.

Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, khối lượng, chủng loại sản phẩm so với đặt hàng và hợp đồng nghiên cứu khoa học đã ký kết. Chất lượng các sản phẩm của đề tài có ý nghĩa và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao, đồng thời kết quả thu được của đề tài có tiềm năng triển khai nhân rộng trong nông nghiệp canh tác cây bơ tại Đắk Nông và các địa phương lân cận khác.

Hội đồng đã thông qua phiếu đánh giá với 7/7 phiếu đánh giá với kết quả Đạt. Dự án đạt yêu cầu và đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp cao hơn.

Một số hình ảnh tại buổi họp:

    Phòng hỗ trợ nhân sự