Lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B

26/12/ 2023 197 lượt xem

Ngày 27/04/2004 Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế: “Lò đốt chất thải rắn độc hại ’’ cho nhóm tác giả: Nguyễn Thế Đồng, Mai Trọng Chính, Tô Thị Hải Yến, Hàn Chiến Thắng thuộc Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam.

Lò đốt chất thải rắn y tế VHI-18B đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp bằng sáng chế số 4271 năm 2004 và chứng nhận hàng hóa đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 57634 năm 2004

Đến nay, Viện Công nghệ Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai nhiều cho các địa phương trên cả nước như Nhà máy in tiền Quốc gia, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Sơn La, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Bình, Đồng Tháp, Thanh Hóa… Các thiết bị hoạt động và có tính ổn định cao. Đặc biệt chi phí xử lý rất thấp.

    Phòng hỗ trợ nhân sự