Lễ công bố Quyết định của Viện trưởng về công tác cán bộ tại Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường

23/01/ 2024 593 lượt xem

Chiều 19/01/2024 tại trụ sở đơn vị, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường tổ chức Lễ công bố Quyết định của Viện trưởng về công tác cán bộ. Tham dự buổi Lễ có PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh – Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; GS. TS. Nguyễn Thị Huệ  – Đại diện HĐKH Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; TS. Nguyễn Quang Ninh, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Thành Đồng, Đảng uỷ Viện, Phó Viện trưởng; TS. Nguyễn Hoài Nam, Đảng uỷ viên, Phó Viện trưởng; Các đồng chí là lãnh đạo các phòng và tương đương thuộc Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Dung – Trưởng phòng QLTH công bố Quyết định của Viện trưởng về công tác cán bộ của Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường. PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh đã trao các Quyết định:

 1. Quyết định số 08/QĐ-VNLMT ngày 03/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Dung, thạc sĩ, Chuyên viên chính, giữ chức Trưởng phòng QLTH Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 2. Quyết định số 09/QĐ-VNLMT ngày 03/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Ngọc Bách, thạc sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Phó Trưởng phòng QLTH Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 3. Quyết định số 10/QĐ-VNLMT ngày 03/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Hồng Anh, Cứ nhân, Kế toán viên chính, giữ chức Phó Trưởng phòng QLTH Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 4. Quyết định số 18/QĐ-VNLMT ngày 03/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Vân Linh, thạc sĩ, Chuyên viên chính, giữ chức Phó Trưởng phòng QLTH Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 5. Quyết định số 48/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc cử ông Đỗ Văn Mạnh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng;
 6. Quyết định số 49/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc cử ông Nguyễn Quang Ninh, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường kiêm giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng tái tạo;
 7. Quyết định số 49/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc cử ông Nguyễn Thành Đồng, Tiến sĩ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường kiêm giữ chức Trưởng phòng Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường;
 8. Quyết định số 51/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phan Quang Thăng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Trưởng phòng Phòng Phân tích độc chất môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 9. Quyết định số 52/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Phố, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Phân tích độc chất môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 10. Quyết định số 53/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Tú, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phụ trách Phòng Phân tích chất lượng môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 11. Quyết định số 54/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Hải Long, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Phân tích chất lượng môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 12. Quyết định số 55/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tuấn Minh, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 13. Quyết định số 56/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 14. Quyết định số 57/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dương Thị Hạnh, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý chất thải rắn và khí thải Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 15. Quyết định số 58/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Bùi Thị Kim Anh, PGS, TS, Nghiên cứu viên cao cấp, giữ chức Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý nước Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 16. Quyết định số 59/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Triều Dương, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Công nghệ xử lý nước Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 17. Quyết định số 60/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Dương Thị Thủy, PGS, TS, Nghiên cứu viên cao cấp, giữ chức Trưởng phòng Phòng Công nghệ sinh học môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 18. Quyết định số 61/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Mạnh Hải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thân môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 19. Quyết định số 62/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thanh Hải, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu và Phát triển công nghệ thân môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 20. Quyết định số 63/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Thảo, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Trưởng phòng Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 21. Quyết định số 64/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Thanh Sơn, PGS, TS, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ màng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 22. Quyết định số 65/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Thị Thu Hương, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 23. Quyết định số 66/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Bình Khánh, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn phát triển công nghệ năng lượng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 24. Quyết định số 67/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Tiến Trung, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn phát triển công nghệ năng lượng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 25. Quyết định số 68/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Ngô Phương Lê, Tiến sỹ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và Tư vấn phát triển công nghệ năng lượng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 26. Quyết định số 69/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Đức Long, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Đà Nẵng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 27. Quyết định số 70/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Minh Tuấn, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 28. Quyết định số 71/QĐ-VNLMT ngày 15/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn bà Nguyễn Lê Kim Phụng, Thạc sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 29. 29. Quyết định số 76/QĐ-VNLMT ngày 19/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Minh Pháp, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, giữ chức Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển năng lượng bền vững, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;
 30. Quyết định số 77/QĐ-VNLMT ngày 19/01/2024 của Viện trưởng về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Quang Sáng, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng tái tạo, Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường;

Phát biểu giao nhiệm vụ, PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của đồng chí trong suốt thời gian qua và khẳng định đây là thời điểm đặc biệt, tầm quan trọng của việc kiện toàn, sắp xếp lại, tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức. Đồng thời, Viện trưởng giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm giữ các chức vụ quản lý cấp phòng và mong muốn các đồng chí hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao với yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả cao nhất góp phần xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh và phát triển.

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường giao nhiệm vụvà chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các đồng chí được bổ nhiệm bày tỏ vinh dự, tự hào, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, các đồng chí được bổ nhiệm nhận được nhiều lời chúc mừng từ Ban Lãnh đạo Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường và tập thể viên chức, người lao động của đơn vị.

Tin bài: P.QLTH

Một số hình ảnh tại Buổi lễ công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường về công tác cán bộ.

Bài viết cùng chủ đề:

  Phòng hỗ trợ nhân sự