IET OPEN DAY 2022

26/12/ 2023 159 lượt xem

Nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18/5/2022 và 47 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Công nghệ môi trường sẽ mở cửa cho các sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các nhà khoa học và các cán bộ quan tâm tới tham quan, làm việc với Viện.

Mục đích của buổi tham quan nhằm giới thiệu các hoạt động nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ môi trường của Viện Công nghệ môi trường. Đồng thời, giới thiệu tới các tập thể, cá nhân tới tham quan cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu của Viện; các chương trình đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh chuyên ngành kỹ thuật môi trường của Khoa Công nghệ môi trường.

Thời gian bắt đầu: 12/5/2022

Thời gian kết thúc: 18/5/2022

Địa điểm: Nhà A30, Viện Công nghệ môi trường, số 18 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự