Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

26/12/ 2023 99 lượt xem

Ngày 01/03/2023, Viện Công nghệ môi trường đã tổ chức Hội đồng họp nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư “Phát triển giải pháp kỹ thuật toàn diện trên nền công nghệ màng và công nghệ oxi hoá tiên tiến (AOP) có sử dụng đồng thời vật liệu nano (cố định hoá) để xử lý nước thải sinh hoạt thành nước cấp cho sinh hoạt” do TS. Nguyễn Thị Thu Trang là chủ nhiệm.

Thành viên Hội đồng:

GS.TS. Trịnh Văn Tuyên (Viện Công nghệ môi trường) – Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Ngô Thị Thanh Vân (Trường Đại học Thuỷ Lợi) – Phản biện 1

PGS.TS. Bùi Thị Kim Anh (Viện Công nghệ môi trường) – Phản biện 2

PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh (Viện Công nghệ môi trường) – Ủy viên

PGS.TS. Lê Thanh Sơn (Viện Công nghệ môi trường) – Ủy viên

PGS.TS. Phan Anh Tuấn (Viện Công nghệ môi trường) – Uỷ viên

  1. Nguyễn Tuấn Minh – Ủy viên, Thư ký

Tại Hội đồng nghiệm thu, các thành viện trong Hội đồng đã đưa ra các phản biện, nhận xét những kết quả thực hiện của đề tài đồng thời góp ý, yêu cầu chỉnh sửa để chủ nhiệm đề tài hoàn thiện.

Đề tài đáp ứng đầy đủ về số lượng, chủng loại và khối lượng của sản phẩm khoa học công nghệ so với đăng ký trong thuyết minh phê duyệt. Các sản phẩm chính của đề tài đạt yêu cầu về chất lượng, được công bố trên các tạp chí uy tín, có ý nghĩa và giá trị khoa học, giá trị thực tiễn cao.

Hội đồng đã thông qua 7/7 phiếu đánh giá với kết quả xếp loại Khá. Dự án đạt yêu cầu và đủ điều kiện đánh giá kết quả dự án ở cấp cao hơn.

Bài viết cùng chủ đề:

    Phòng hỗ trợ nhân sự