Hội đồng Khoa học Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường được kiện toàn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học

21/02/ 2024 337 lượt xem

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường được kiện toàn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học các tổ chức khoa học và công nghệ công lập và các đơn vị sự nghiệp công lập khác ban hành kèm theo Quyết định số 04/QĐ-VHL ngày 01/01/2023 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Theo đó, PGS.TS. Trần Tuấn Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã ký Quyết định số 232/QĐ-VHL ngày 15/02/2024 về việc thành lập Hội đồng Khoa học Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2027, gồm 19 thành viên do GS.TS. Nguyễn Thị Huệ làm Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng phương hướng kế hoạch và nội dung các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về năng lượng, môi trường và các lĩnh vực khoa học khác có liên quan của Viện nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ; đào tạo; triển khai ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng, môi trường; triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ về năng lượng, môi trường và các lĩnh vực có liên quan theo quy định của pháp luật.

Theo Quyết định số 232/QĐ-VHL ngày 15/02/2024 của Viện Hàn lâm KHCNVN, Hội đồng khoa học Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường nhiệm kỳ 2024-2027 (được sắp xếp theo thứ tự A, B, C, …) gồm:

 1. PGS.TS. NCVCC. Bùi Thị Kim Anh
 2. TS.NCVCC. Đoàn Văn Bình
 3. PGS.TS. NCVC. Hồ Tú Cường
 4. TS.NCVC. Nguyễn Thành Đồng
 5. TS.NCVC. Nguyễn Thị Thanh Hải
 6. TS.NCVC. Trần Mạnh Hải
 7. TS.NCVC. Dương Thị Hạnh
 8. TS.NCVC. Nguyễn Viết Hoàng
 9. GS.TS. NCVCC. Nguyễn Thị Huệ
 10. TS.NCV. Ngô Phương Lê
 11. PGS.TS. NCVCC. Đỗ Văn Mạnh
 12. TS.NCVC. Nguyễn Tuấn Minh
 13. TS.NCVC. Nguyễn Hoài Nam
 14. TS.NCVC. Nguyễn Quang Ninh
 15. TS.NCVC. Vũ Minh Pháp
 16. TS.NCV. Lê Quang Sáng
 17. TS.NCVC. Phan Quang Thăng
 18. PGS.TS. NCVCC. Dương Thị Thủy
 19. GS.TS. NCVCC. Trịnh Văn Tuyên

Bài viết cùng chủ đề:

  Phòng hỗ trợ nhân sự